Efektivita provozu prádelny_7

Datum a čas konání 14.05.2020   13:00 - 17:00 hod

Místo konání Aktivní život o.p.s.

Kategorie


Školení je sestaveno pro firmu Aktivní život, o.p.s Liberec. Předmětem je optimalizace procesů v prádelně DUHA Liberec

Témata školení:

  1. úvod do leanu: seznámení s tematikou, základními principy a pojmy, kaizen
  2. Proces, mapování procesů: co jsou procesy, k čemu je potřebujeme, jak je zmapovat a následně vyhodnocovat, optimalizace procesů
  3. Procesy, mapování procesů: procesy, měření výkonnosti procesů, mapování procesů + workshop na mapování procesů
  4. Plýtvání: druhy plýtvání, workshop na plýtvání
  5. Metody pro řešení problémů: Ishikawa diagram, Brainstorming, 5x Proč
  6. Metody a nástroje k eliminaci plýtvání: 5S, vizualizace a standardizace, poka-yoke, 5S v kanceláři, workshop na 5S
  7. Zlepšování procesů, zavádění změn: Workshop v provozu
  8. Implementace změny na pracovišti: Proč změna? Co to pro nás znamená? Co je lean, jaké jsou jeho přínosy … proškolení lidí + zpětná vazba na zavedené změny … sledování a vyhodnocení změny …

 

Školení je realizováno v rámci národního individuálního projektu Operačního programu Zaměstnanost „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“