Procesní analýza

Jedná se o nezávislé zmapování Vámi vybraných stávajících procesů a identifikaci problematických oblastí. V rámci analýzy jsou identifikovány potřeby zákazníka (interního, případně externího), definována rozhraní mezi jednotlivými odděleními a zodpovědnosti za jednotlivé fáze procesu.

Navržené řešení slouží buď ke zvýšení efektivnosti procesu nebo, pokud je tato analýza podkladem pro implementaci IS, definici funkčních požadavků.

Reference