Knorr-Bremse

Závod Hejnice:

 • Řízení skladu – uspořádání skladů, které byly rozmístěny v různých částech areálu; optimalizace skladových zásob dle obrátkovosti a umístění ve vztahu k výrobě
 • Správa obalového materiálu – zabezpečení dostatečného a vhodného množství obalů; obalová konta s dodavateli i zákazníky
 • Projekty na zlepšení logistických procesů
 • Člen týmu pro návrh koncepce logistiky nového závodu v Liberci
 • Zajištění logistických procesů v průběhu stěhování ze starého závodu do nového (cca 1 rok)

Závod Liberec

 • Návrhy, testování a odladění systému pro zásobování linek: návrhy a zavedení kanbanových karet, značení regálů
 • Spolupráce s výrobou na zásobování materiálem
 • Opakovaná školení personálu na nový systém s postupným stěhováním výroby
 • Koordinace zásobování starého i nového závodu najednou v souladu se stěhováním výroby

Změna podnikového IS ze Cigma na SAP: 

 • Co-leader modulu WM/MM
 • Analýza stávajícího řešení, čištění dat, spolupráce na návrhu řešení pro SAP
 • Testování konceptu, ladění
 • Tvorba uživatelské dokumentace, školení uživatelů
 • Go live a ladění