O mně

Začnu dobou, kdy jsme skončili vysokou školu. Psal se rok 1999 a nás bylo prvních pár absolventů nového oboru TU v Liberci, který připravoval mladé lidi na pozici Business Analytika. Tedy člověka, který je článkem mezi uživatelem podnikového systému a programátorem. Dokáže překládat požadavky uživatele do řeči programátora a naopak. Záměr byl skvělý, studium také. Celé to vlastně mělo jen jednu malou vadu. A to tu, že náš obor předběhl dobu. Trh na nás tehdy nebyl připravený a pozice Business Analytika prakticky nebyla.

Přeskočím pár let. Vrátila jsem se z cest a hledala si práci. Objevila se nabídka práce do výrobní logistiky. Domluvili jsme se a tím začal můj pracovní život spojený s logistikou. Jako zaměstnanec jsem prošla různými pozicemi a získala tak zkušenosti z celého logistického řetězce. A protože jsem v sobě měla také přístup Business Analytika, vždy jsem svou práci propojovala se systémem, procesním přístupem a iniciovala tak spousty změn. Vedla jsem nebo koordinovala malé i velké projekty. A jsou to hlavně ty velké, které, ač byly složité, náročné a vyčerpávající, jsou dnes zdrojem mých nejcennějších zkušeností.

A jak to bylo dál?

Člověk někdy dostane těžkou ránu, aby pochopil, že je potřeba něco změnit. A tak jsem se po jedné takové ráně rozhodla opustit svět zaměstnaneckých jistot a vydat se cestou nejistou, zato svobodnou, cestou volnonožce. A přestože to skutečně není vždy jednoduché, neměnila bych. Ta pestrost pracovních prostředí, firemních kultur, lidí, zkušeností a především svobody je to, co mě ohromně baví!

Má práce

V současné době se zabývám optimalizací procesů v logistice v návaznosti na podnikové informační systémy (IS). Také školím na různá témata leanu, připravuji workshopy, mentoruji. S posbíranými zkušenostmi volnonožce v logistice a přibývajícími roky preferuji projekty v malých a středních firmách. Důvod je prostý. Tyto firmy jsou pružnější na změny, firemní prostředí je lidštější, lidé v nich se chtějí rozvíjet a komunikace je efektivnější. Moje spolupráce není motivována sběrem referencí od firem zvučných jmen.

Pokud se nejedná o školení, pak ideálně pracuji ve firmě zákazníka, kde jsem po sjednanou dobu součástí interního týmu a mohu tak lépe proniknout do celé problematiky. Má nabídka pomoci je pestrá: od zpracování procesní nebo datové analýzy, prověření nastavení Vašeho systému, aktuálnosti logistických dat v něm uložených, přípravě podkladů pro jejich očištění až po návrh technického řešení v systému, jeho specifikaci, komunikaci s dodavatelem, zaškolení uživatelů a vytvoření dokumentace vázané k dané změně. Zabývám se tím, co běžní uživatelé nemají mnohdy čas při své denní rutině zvládnout.

Kromě toho velmi ráda pracuji s lidmi. Vidím, ve kterém člověku je potenciál k růstu a s takovým člověkem pak pracuji dál. Pokud se chce rozvíjet a učit se, předám mu vše, co vím. Následná proměna takového člověka je přidanou hodnotou, která mě utvrzuje v tom, že má práce tak, jak ji dělám, má smysl. Během let jsem na projektech poznala spoustu skvělých lidí a v mnoha případech se z nás stali přátelé.

S kým se potkám příště? 🙂