O mně

Má práce vychází z dlouhodobých praktických zkušeností v oblasti logistiky a systémové analýzy. Během let své praxe jsem přímo vedla nebo spolupracovala na mnoha projektech. Patří mezi ně:

  • návrh logistických procesů, jejich zavedení a ladění ve firmě měnící svou koncepci logistiky,
  • koordinace logistiky ve spolupráci s výrobou při rozšiřování výroby,
  • řízení projektů náběhu produktu do SOP a stejně tak výběhu produktu,
  • zavádění řízení materiálového toku pomocí kanbanu,
  • zefektivnění stávajících procesů vedoucí ke štíhlé výrobě a další.

Následující projekty považuji osobně za nejsložitější, ale současně za nejhodnotnější z pohledu získaných zkušeností. Jsou to:

  • spolupráce na návrhu nového závodu – jeho layoutu a celkové koncepce logistiky v něm, postupné stěhování výroby do nového závodu se zajištěním plynulého materiálového toku na obou místech,
  • celopodniková změna informačního systému – z původního systému CIGMA na systém SAP. Tato implementace trvala celý rok a mou rolí byla koordinace a implementace celého logistického modulu (WM / MM) včetně nastavení správných procesů a rozhraní s ostatními navazujícími moduly.

V současné době se zabývám především procesními změnami a jejich úpravami v podnikovém IS a následně v procesní dokumentaci. V některých případech společně se zákazníkem identifikujeme oblasti týkající se primárně výroby, avšak v konečném důsledku mající dopad také na logistiku. Tím je například řešení sběru dat ve výrobě. Zákazník tak získá informace nejenom o tom, zda stroj vyrábí či nikoliv, ale také má k dispozici přesné počty vyrobených kusů a zmetků a to včetně komentářů. V závěru vede tato implementace k vyšší využitelnosti strojů, zrychlení taktu a ve svém důsledku také ke zkvalitnění plánování výroby a procesu navážení a odvážení materiálu. V této oblasti úzce spolupracuji s libereckou firmou Merz, která je dodavatelem těchto řešení.

Při spolupráci si zakládám na osobním přístupu, samostatnosti a aktivní účasti na zpracování zadání. Má řešení jsou založena na nadhledu a praktických zkušenostech z řízení logistiky, které velké konzultační firmy nemohou nabídnout. Mou vizitkou jsou reference zákazníků.

Věřím, že společně dokážeme najít efektivní řešení Vám šité na míru a zvýšit tak ziskovost firmy.

Těším se na spolupráci s Vámi!

Lenka Puhalová