• Liplastec

  Čištění dat v podnikovém IS Zavedení systematické práce s podnikovým IS – práce s objednávkami, sledování skluzů v dodávkách, fakturace s číslem objednávky zákazníka Objednávky materiálu pro výrobu Postupné zefektivnění plánování výroby – vazba na typ materiálu, forem a jejich násobnosti, návaznost montáží na strojní výrobu Specifikace požadavků pro implementaci SW řešení pro plánování výroby;… Read more »

 • Knorr-Bremse

  Závod Hejnice: Řízení skladu – uspořádání skladů, které byly rozmístěny v různých částech areálu; optimalizace skladových zásob dle obrátkovosti a umístění ve vztahu k výrobě Správa obalového materiálu – zabezpečení dostatečného a vhodného množství obalů; obalová konta s dodavateli i zákazníky Projekty na zlepšení logistických procesů Člen týmu pro návrh koncepce logistiky nového závodu v… Read more »

 • Merz

  Externí spolupráce na projektech a to zejména v oblastech: Validace funkčnosti technologického informačního systému Systémové analýzy požadavků zákazníka v oblasti sběru výrobních dat a materiálových toků Návrhy logistických procesů jako podpora řešení pro MES Tvorba uživatelské dokumentace Průzkum trhu

 • Zentiva

  Validace technologického informačního systému dle požadavků specifikovaných testy Spolupráce s provozem zadavatele na testech týkajících se vizualizace Průběhy validací nejprve v testovacím a následně v produktivním prostředí Potvrzení požadované funkčnosti systému Realizováno formou externí spolupráce s firmou Merz

 • Vitana

  Systémová analýza zákaznických požadavků na projektu monitoringu denní činnosti údržby Příprava uživatelského manuálu Realizováno formou externí spolupráce s firmou Merz

 • Hudy sport

  Analýza procesů firmy Vytvoření přehledu hlavních a vedlejších procesů včetně zodpovědností

 • Praktik System

  Mapování materiálových toků Identifikace úzkých míst Návrhy na zlepšení respektující objemy materiálových toků i frekvence jednotlivých cest Doporučení k celkové koncepci rozmístění linek v závodě

 • Cikautxo

  Opakovaná školení středního managementu a zástupců výroby na principy štíhlé výroby Realizováno ve spolupráci s Centrem Andragogiky

 • Lukov Plast

  Procesy: Procesní analýza Popis stávajících procesů a identifikace slabých míst Popis nových procesů včetně zodpovědností a rozhraní mezi odděleními (MS Visio) Seznámení uživatelů se změnami Příprava interní dokumentace v souladu s normami ISO Řízení projektů SAP: Analýza využívání podnikového IS (SAP) Identifikace slabých míst a potenciálu ke zlepšení Specifikace požadavků na změny a jejich komunikace… Read more »