Uživatelské příručky

Tato oblast se týká dokumentace, kterou může být procesní dokumentace ve formě procesního diagramu (používám MS Visio), pracovní návodka pro zaměstnance v provozu, případně uživatelská dokumentace odrážející úpravy v podnikovém informačním systému (např. SAP).

Tato oblast má dvě roviny:

  • Validace stávající dokumentace: společně projdeme vybranou dokumentaci. Ode mě následně získáte zpětnou vazbu na její kvalitu – strukturu, obsah i srozumitelnost nezávislému uživateli.
  • Vytvoření nové dokumentace: této fázi předchází důkladné poznání stávajícího procesu, případně úprava funkcionality systému. Na dané podmínky je následně připravena dokumentace. A protože preferuji názornost před dlouhým textem, obsahují mé dokumenty body, schémata, obrázky a procesní diagramy.

Je na Vašem zvážení, kterou z nich si vyberete. Faktem je, že mnoho firem tuto oblast stále velmi podceňuje. Hodnotu kvalitní dokumentace si uvědomí až při nástupu nového zaměstnance, protože tehdy se stává vodítkem pro jeho práci.

Reference