Liplastec

  • Čištění dat v podnikovém IS
  • Zavedení systematické práce s podnikovým IS – práce s objednávkami, sledování skluzů v dodávkách, fakturace s číslem objednávky zákazníka
  • Objednávky materiálu pro výrobu
  • Postupné zefektivnění plánování výroby – vazba na typ materiálu, forem a jejich násobnosti, návaznost montáží na strojní výrobu
  • Specifikace požadavků pro implementaci SW řešení pro plánování výroby; testování a ladění z pohledu koncového uživatele
  • Řízení skladů – uspořádání skladu, procesy, stanovení optimální hladiny zásob
  • Návrhy balení produktů ve spolupráci se zákazníkem
  • Obalová problematika ve smyslu dostatečného počtu obalů, náhradního balení