Uživatelské příručky

Tato oblast se týká dokumentace, kterou může být procesní dokumentace ve formě procesního diagramu (používám MS Visio), pracovní návodka pro zaměstnance v provozu, případně uživatelská dokumentace odrážející úpravy v podnikovém informačním systému (např. SAP). Tato oblast má dvě roviny: Validace stávající dokumentace: společně projdeme vybranou dokumentaci. Ode mě následně získáte…

více informací

 

Procesní analýza

Jedná se o nezávislé zmapování Vámi vybraných stávajících procesů a identifikaci problematických oblastí. V rámci analýzy jsou identifikovány potřeby zákazníka (interního, případně externího), definována rozhraní mezi jednotlivými odděleními a zodpovědnosti za jednotlivé fáze procesu. Navržené řešení slouží buď ke zvýšení efektivnosti procesu nebo, pokud je tato analýza podkladem pro implementaci…

více informací

 

Logistické procesy

Analýza stávajících materiálových toků ve zvolené oblasti Vašeho podniku a návrh dalších kroků tak, aby byl výsledkem efektivní tok materiálu celou výrobou. Tento proces může v některých případech vyžadovat více kroků s postupnou implementací.

více informací