Lukov Plast

Procesy:

 • Procesní analýza
 • Popis stávajících procesů a identifikace slabých míst
 • Popis nových procesů včetně zodpovědností a rozhraní mezi odděleními (MS Visio)
 • Seznámení uživatelů se změnami
 • Příprava interní dokumentace v souladu s normami ISO
 • Řízení projektů

SAP:

 • Analýza využívání podnikového IS (SAP)
 • Identifikace slabých míst a potenciálu ke zlepšení
 • Specifikace požadavků na změny a jejich komunikace s dodavatelem SAP
 • Testování upravených požadavků na testovací verzi
 • Příprava uživatelské dokumentace
 • Popis nového procesu (MS Visio)
 • Proškolení uživatelů na změny v procesu včetně změn v materiálových tocích
 • Řízení překlopení úprav na produkční systém a následný monitoring
 • Příprava reportů pomocí SQL dotazů
 • Řízení projektu v rámci logistiky i napříč firmou