Merz

Externí spolupráce na projektech a to zejména v oblastech:

  • Validace funkčnosti technologického informačního systému
  • Systémové analýzy požadavků zákazníka v oblasti sběru výrobních dat a materiálových toků
  • Návrhy logistických procesů jako podpora řešení pro MES
  • Tvorba uživatelské dokumentace
  • Průzkum trhu