Praktik System

  • Mapování materiálových toků
  • Identifikace úzkých míst
  • Návrhy na zlepšení respektující objemy materiálových toků i frekvence jednotlivých cest
  • Doporučení k celkové koncepci rozmístění linek v závodě