Metody pro hledání kořenové příčiny problémů

Datum a čas konání 23.05.2018   9:00 - 16:00 hod

Místo konání Snoeks Automotive Česká republika

Kategorie


Uzavřený workshop pro Snoeks Automotive Česká republika

Tento workshop se uskutečnil v rámci spolupráce s Event Blender = společenství profesionálních freelance školitelů