Principy štíhlého řízení z nadhledu

Datum a čas konání 31.03.2017   8:30 - 16:00 hod

Místo konání Merz s.r.o.

Kategorie


Uzavřené školení pro firmu MERZ s.r.o., Liberec

Obsah školení:

 • Koncept štíhlého řízení (lean)
 • MES a vazba na štíhlou výrobu
 • Jednotlivé metody a jak je v praxi používat
  • Kaizen
  • Plýtvání
  • PUSH vs PULL
  • Kanban
  • Poka yoke
  • Metody pro řešení problémů a nalezení kořenové příčiny – Brainstorming, Ishikawa, Pareto, 5 x Proč
  • PDCA
  • SMED