Štíhlá logistika

Datum a čas konání 04.04.2014   8:00 - 17:00 hod

Místo konání SVT Consulting

Kategorie


Úvod do problematiky. Řízení toku materiálu a informací. Kanban, supermarket, aj. Případová studie

Celodenní školení logistiky realizované ve spolupráci s SVT Consulting s.r.o. Toto školení je uzavřené pro zaměstance firmy Trumpf.