Posts Categorized: Reference – Tvorba dokumentace

Liplastec

Čištění dat v podnikovém IS Zavedení systematické práce s podnikovým IS – práce s objednávkami, sledování skluzů v dodávkách, fakturace s číslem objednávky zákazníka Objednávky materiálu pro výrobu Postupné zefektivnění plánování výroby – vazba na typ materiálu, forem a jejich násobnosti, návaznost montáží na strojní výrobu Specifikace požadavků pro implementaci SW řešení pro plánování výroby;… Read more »

Knorr-Bremse

Závod Hejnice: Řízení skladu – uspořádání skladů, které byly rozmístěny v různých částech areálu; optimalizace skladových zásob dle obrátkovosti a umístění ve vztahu k výrobě Správa obalového materiálu – zabezpečení dostatečného a vhodného množství obalů; obalová konta s dodavateli i zákazníky Projekty na zlepšení logistických procesů Člen týmu pro návrh koncepce logistiky nového závodu v… Read more »

Vitana

Systémová analýza zákaznických požadavků na projektu monitoringu denní činnosti údržby Příprava uživatelského manuálu Realizováno formou externí spolupráce s firmou Merz

Lukov Plast

Procesy: Procesní analýza Popis stávajících procesů a identifikace slabých míst Popis nových procesů včetně zodpovědností a rozhraní mezi odděleními (MS Visio) Seznámení uživatelů se změnami Příprava interní dokumentace v souladu s normami ISO Řízení projektů SAP: Analýza využívání podnikového IS (SAP) Identifikace slabých míst a potenciálu ke zlepšení Specifikace požadavků na změny a jejich komunikace… Read more »